A Red, Red Rose

O my Luve's like a red, red rose
That’s newly sprung in June;
O my Luve's like the melodie
That’s sweetly play'd in tune.

As fair art thou, my bonnie lass,
So deep in luve am I:
And I will luve thee still, my dear,
Till a’ the seas gang dry:

Till a’ the seas gang dry, my dear,
And the rocks melt wi’ the sun:
I will luve thee still, my dear,
While the sands o’ life shall run.

And fare thee weel, my only Luve
And fare thee weel, a while!
And I will come again, my Luve,
Tho’ it were ten thousand mile.

/Robert Burns

Dina händer

Dina hårstrån
mellan mina fingrar
rinner undan
som sanden i ett timglas

Din sand
mellan mina fingrar
Dina händer
försvinnande lika
mina händer

Ett krossat timglas
där sanden spritts för vinden
och det enda som återstår
är skärvorna
med din spegelbild

Din minnesbild
i mitt tankelandskap
med ditt hår i mina händer
din sand
mellan mina fingar

Dina händer

/Nina 2010-03-26

I carry your heart with me

I carry your heart with me (I carry it in
my heart) I am never without it (anywhere
I go you go, my dear; and whatever is done
by only me is your doing, my darling)

I fear
no fate (for you are my fate, my sweet) I want
no world (for beautiful you are my world, my true)
and it's you are whatever a moon has always meant
and whatever a sun will always sing is you

Here is the deepest secret nobody knows
(here is the root of the root and the bud of the bud
and the sky of the sky of a tree called life; which grows
higher than soul can hope or mind can hide)
and this is the wonder that's keeping the stars apart

I carry your heart (I carry it in my heart)

/E. E. Cummings

Jag vill göra skillnad

Jag vill skriva för att
beröra
rädda andra
såsom böcker tidigare räddat mig

Jag vill berätta om mina bilder
Plocka ut dem ur mitt hjärnkontor
och låta dem
bli dina bilder

Jag vill visa att jag kan
för jag VET att jag kan

Jag vill göra skillnad i ditt läsande liv
Ge dig nya historier
få dig att öppna ögnen
Än finns det oöppnade dörrar
Låt mig
visa vägen

/Nina, skrivarcafé på Medborgarskolan i Göteborg 090905

Jag är en sån som bara vill ligga med dig

Jag är en sån som bara vill ligga med dig

Det är min enda avsikt.

Jag vill ligga med dig
för att komma riktigt nära,
med din hud och din mun 
och alla dina händer 
och all längtan du drar på,
ligga med all din tomhet och
uppgivenhet,
den där känslan av att allt
ändå är helt meningslöst.

Jag vill ligga med
alla dina gamla somrar
och dina osorterade minnen,
som fotografier i stora högar,
ligga mig igenom din ängsliga barndom,
alla de obegripligt tunga hinder
som du snorigt fått forcera,
med dina underarmar
och alla dina
ensamma kvällar i livet,
jag vill ligga med din rädsla 
för att vara ifrån jorden 
eller inte få några barn
eller att ena bröstvårtan
ska kika fram när du har tajt linne,
jag vill ligga mig igenom all
din solkiga längtan,
alla svåra beslut,
all hopplöshet
och trötta himlar som hamrat
sönder eftermiddagarna 
bakom persiennen 
i ditt flickrum,
alla resor och bedövade
stunder i tågkupéer,
uttittad av såna som
aldrig sett dig.

Jag vill ligga med
dina gamla bortkliade myggbett,
dina hoppfulla skolstarter,
ligga mig igenom 
din trötta gamla källare
full av nötta affischer och
brev skrivna med starlethandstil,
dina brevvänner,
trappuppgångar,
körsamlingar,
lessnader,
höstar,
tysta söndagar
och overkliga förnimmelser av
på avstånd glimmande fönsterrutor,
blänk i parkerade bilar
och suset från vägarna
runt omkring staden,
av livet
som pågår någon
helt annanstans.

Varenda muskel i din kropp, 
varenda fräken,
varenda solglimt
och varenda stund du väntat ut,
varenda plats du besökt,
vartenda ögonblick du varit i,
vartenda liv du levt 
- vill jag ligga med.

Jag är en sån som bara vill ligga med dig.

/Fredrik Lindström från "Jag är en sån som bara vill ligga med dig" (2005)

Ordet är ditt!

- en blogg om skrivande

RSS 2.0